tekstiosio, jossa voidaan kertoa palvelukokonaisuudesta, miten sitä voi ostaa ja mitä palveluseteleitä tms on tarjolla palvelun hankintaan.

Kotipalvelu

Meidän perustyötä, missä ollaan ammattilaisia. Osaamme kartoittaa avuntarvetta asiakkaan puolesta, usein se on asiakkaalle hankalaa. Tunnistamme arjen ongelmia ja ratkaisemme niitä. Palveluntarvetta päivitetään koko ajan tarpeen mukaan. Autamme siinä, missä asiakas milloinkin apua tarvitsee, ei ole rajattua tehtäviä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muidenkin hoitavien tahojen kanssa, esim. Varha. Moniammatillinen työyhteistö; siivooja, hoiva-avustajat, lähihoitajat, sairaanhoitaja → mahdollistaa monipuolisen avun. Pitääkö hoidollisia juttuja avata enemmän? Perushoito, pesuapu, saattohoito, lääkehoito, kodinhoidolliset työt, arjen pyörittämisen apu, asiointi, apuna lääkärissä yms, ulkoilu

Kotisairaanhoito

Verinäytteenotto, lääkehoito (lääkkeiden jakaminen ja antaminen, lääkkeiden annosjakelu), lääkityksen valvominen, voinnin seuranta, haavahoidot, ompeleiden ja hakasten poisto, mittaukset, ohjaus ja neuvonta

Omannäköinen mielekäs arki kotona

Palvelut kotiin (esim. Ruuan laitto, pelailu, valokuvamuistelu, kotona tehtävän harrastukseen palaaminen, jokin muu tekeminen, mitä ei voi enää yksin tehdä